واردات چوب

گروه بازرگانی  پارینه چوب آماده فروش  و واردات و ارائه خدمات به شرکت ها و کارخانجات سراسر کشور می باشد. برای خرید انواع چوب از جمله راش، بلوط ، یولکا بهترین گزینه تماس با مشاوران پارینه چوب می باشد.