ارتباط با پارینه چوب

 
آدرس فروشگاه: جاده امام رضا، شهرک صنعتی خاوران، سایت چوب فروش ها، نارون شرقی  4704

تلفن فروشگاه:

قهرمانی 989121941601+
           982133288342+

بیگدلی   989123692786+
            982133288329+

آدرس انبار مرکزی:  تهران، جاده امام رضا، شهرک صنعتی خاوران، چوبستانه، پلاک5372

تلفن دفتر مرکزی: 982140339574+

آدرس دفتر روسیه:
Address:100 pushkinskaya str.#106,shushary,st-petersburg19662,RUSSIA

آدر س سایت:www.parinehchoob.com

 
نام و نام خانوادگي*  
ايميل*    
تلفن
توضيحات*  
 
متن بالا را وارد نماييد*